Nauka i wychowanie

MOTTO:
Dobry wychowawca, który nie wtłacza a wyzwala, nie ciągnie a wznosi, nie ugniata a kształtuje, nie dyktuje a uczy, nie żąda a zapytuje – przeżyje wraz z dziećmi wiele natchnionych chwil.
Janusz Korczak

NAUKA

 

Nauczyciele w naszej szkole rozumieją, że istotą edukacji nie jest jedynie automatyczne przekazywanie wiedzy. Najważniejszym zadaniem jest natomiast poznanie każdego ucznia  jako jednostki, zrozumienie jego indywidualnych potrzeb, poznanie jego umiejętności, zainteresowań, by w procesie edukacji móc dbać i wspierać rozwój osobisty każdego z nich. Uczniowie bowiem nie są już obecnie „konsumentami faktów”, tylko aktywnymi„twórcami wiedzy”, którzy poszukują, chcą zrozumieć i wykorzystać wiedzę, by w przyszłości podejmować lepsze decyzje w życiu osobistym.

 

W XXI wieku umiejętnością, która jest niezwykle pożądana u uczniów, jest przede wszystkim kreatywność. Innowacyjne podejście do pojawiających się wyzwań zasługuje dziś na największą uwagę i to ono jest szansą na rozwój osobisty każdego człowieka.

 

Nasi nauczyciele uczą nowocześnie, więc lekcje odbywają się z zastosowaniem nowoczesnych metod nauczania(drama, drzewo decyzyjne, metaplan, analiza SWOT, gry dydaktyczne,itp. )oraz poza murami szkolnymi – w parku, na boisku, w instytucjach naukowych, w laboratoriach uczelni wyższych, w muzeach i podczas wycieczek. Uczniowie uczestniczą w wielu projektach. m.in. w Nowych Horyzontach Filmowych, Akademii Doc, Nie wykluczam, Euroweek. Wychodząc poza klasową przestrzeń, uczniowie mogą więcej doświadczyć – zobaczyć, dotknąć, usłyszeć, poczuć – i teoretyczną naukę zamienić w praktykę, która na dłużej zostanie w ich pamięci. Zapraszamy do szkoły ciekawych ludzi oraz organizujemy im warsztaty i wykłady (np. z ekonomii, prawa, skutecznej komunikacji…)

 

WYCHOWANIE

 

Nauczyciele kładą ogromny nacisk na sferę wychowawczą, wspierając w tym trudnym zadaniu rodziców.

Celem nadrzędnym naszych działań, zawartym w szkolnym programie wychowawczym, jest wychować człowieka, który będzie szanował siebie, innych oraz dbał o otaczający go świat.

 

Wychowujemy poprzez:

 

Przykład patrona szkoły – Jana Pawła II, który nauczał że:

Potrzeba nieustannej odnowy umysłów i serc, aby przepełniała je miłość, uczciwość i ofiarność, szacunek dla innych i troska o dobro wspólne
 

Postawy nauczycieli, którzy są ludźmi kulturalnymi, rzetelnymi, odpowiedzialnymi, uczynnymi, otwartymi, posiadającymi pasje i wyróżniającymi się profesjonalizmem i empatią, bowiem jak mawiał Albert Einstein:

 
Jedynym rozsądnym sposobem wychowania jest oddziaływanie własnym, dobrym przykładem.
 

Udział w akcjach charytatywnych na rzecz drugiego człowieka oraz zwierząt

– jesteśmy współorganizatorem Dni Osób Niepełnosprawnych;

– uczestniczymy w warsztatach organizowanych przez szkołę specjalną oraz wraz z uczniami szkoły specjalnej przygotowujemy różne formy sceniczne, które uświetniają kiermasze świąteczne;

– zbieramy nakrętki dla chorych nieuleczalnie dzieci;

– wspomagamy finansowo i rzeczowo schroniska dla zwierząt

To wszystko uczy dzieci empatii i wrażliwości na potrzeby innych!

 

Aktywny udział w przedstawieniach szkolnych, konkursach międzyszkolnych, zawodach sportowych

– każdego roku przygotowujemy spektakle z okazji Dnia Papieskiego, Bożego Narodzenia oraz Festiwalu Teatralnego „Maska”

Spektakle uczą dzieci współpracy i odpowiedzialności, a poruszane tematy szeroko pojętych wartości!

Występowanie na scenie przed publicznością jest okazją do pokonywania nieśmiałości oraz kształtowania odpowiedniego poczucia własnej wartości!

– uczestniczymy z sukcesami w zawodach sportowych

Zawody sportowe uczą zasad zdrowej rywalizacji oraz rozbudzają pasje i zamiłowanie do aktywności fizycznej.

 

Udział w programach, akcjach, konkursach propagujących zdrowe odżywianie;

Uczniowie dowiadują się, jak ważne jest prowadzić zdrowy tryb życia, zdrowo się odżywiać!

 

oraz wielu innych przedsięwzięciach, bowiem wychowywanie to codzienny i ciągły proces!

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress