TITLE

DESCRIPTION

O nas

MOTTO:
Dobry wychowawca, który nie wtłacza a wyzwala, nie ciągnie a wznosi, nie ugniata a kształtuje, nie dyktuje a uczy, nie żąda a zapytuje – przeżyje wraz z dziećmi wiele natchnionych chwil.

Janusz Korczak

NAUKA

Nauczyciele w naszej szkole rozumieją, że istotą edukacji nie jest jedynie automatyczne przekazywanie wiedzy. Najważniejszym zadaniem jest natomiast poznanie każdego ucznia  jako jednostki, zrozumienie jego indywidualnych potrzeb, poznanie jego umiejętności, zainteresowań, by w procesie edukacji móc dbać i wspierać rozwój osobisty każdego z nich. Uczniowie bowiem nie są już obecnie „konsumentami faktów”, tylko aktywnymi„twórcami wiedzy”, którzy poszukują, chcą zrozumieć i wykorzystać wiedzę, by w przyszłości podejmować lepsze decyzje w życiu osobistym.

W XXI wieku umiejętnością, która jest niezwykle pożądana u uczniów, jest przede wszystkim kreatywność. Innowacyjne podejście do pojawiających się wyzwań zasługuje dziś na największą uwagę i to ono jest szansą na rozwój osobisty każdego człowieka.

Nasi nauczyciele uczą nowocześnie, więc lekcje odbywają się z zastosowaniem nowoczesnych metod nauczania(drama, drzewo decyzyjne, metaplan, analiza SWOT, gry dydaktyczne,itp. )oraz poza murami szkolnymi - w parku, na boisku, w instytucjach naukowych, w laboratoriach uczelni wyższych, w muzeach i podczas wycieczek. Uczniowie uczestniczą w wielu projektach. m.in. w Nowych Horyzontach Filmowych, Akademii Doc, Nie wykluczam, Euroweek. Wychodząc poza klasową przestrzeń, uczniowie mogą więcej doświadczyć – zobaczyć, dotknąć, usłyszeć, poczuć – i teoretyczną naukę zamienić w praktykę, która na dłużej zostanie w ich pamięci. Zapraszamy do szkoły ciekawych ludzi oraz organizujemy im warsztaty i wykłady (np. z ekonomii, prawa, skutecznej komunikacji…)

WYCHOWANIE

Nauczyciele kładą ogromny nacisk na sferę wychowawczą, wspierając w tym trudnym zadaniu rodziców.

Celem nadrzędnym naszych działań, zawartym w szkolnym programie wychowawczym, jest wychować człowieka, który będzie szanował siebie, innych oraz dbał o otaczający go świat.

Wychowujemy poprzez:

• przykład patrona szkoły – Jana Pawła II, który nauczał że:

Potrzeba nieustannej odnowy umysłów i serc, aby przepełniała je miłość, uczciwość i ofiarność, szacunek dla innych i troska o dobro wspólne

• postawy nauczycieli, którzy są ludźmi kulturalnymi, rzetelnymi, odpowiedzialnymi, uczynnymi, otwartymi, posiadającymi pasje i wyróżniającymi się profesjonalizmem i empatią, bowiem jak mawiał Albert Einstein:

Jedynym rozsądnym sposobem wychowania jest oddziaływanie własnym, dobrym przykładem.

• udział w akcjach charytatywnych na rzecz drugiego człowieka oraz zwierząt

- jesteśmy współorganizatorem Dni Osób Niepełnosprawnych;

- uczestniczymy w warsztatach organizowanych przez szkołę specjalną oraz wraz z uczniami szkoły specjalnej przygotowujemy różne formy sceniczne, które uświetniają kiermasze świąteczne;

- zbieramy nakrętki dla chorych nieuleczalnie dzieci;

- wspomagamy finansowo i rzeczowo schroniska dla zwierząt

To wszystko uczy dzieci empatii i wrażliwości na potrzeby innych!

• aktywny udział w przedstawieniach szkolnych, konkursach międzyszkolnych, zawodach sportowych

- każdego roku przygotowujemy spektakle z okazji Dnia Papieskiego, Bożego Narodzenia oraz Festiwalu Teatralnego „Maska”

Spektakle uczą dzieci współpracy i odpowiedzialności, a poruszane tematy szeroko pojętych wartości!

Występowanie na scenie przed publicznością jest okazją do pokonywania nieśmiałości oraz kształtowania odpowiedniego poczucia własnej wartości!

- uczestniczymy z sukcesami w zawodach sportowych

Zawody sportowe uczą zasad zdrowej rywalizacji oraz rozbudzają pasje i zamiłowanie do aktywności fizycznej.

• udział w programach, akcjach, konkursach propagujących zdrowe odżywianie;

Uczniowie dowiadują się, jak ważne jest prowadzić zdrowy tryb życia, zdrowo się odżywiać!

• oraz wielu innych przedsięwzięciach, bowiem wychowywanie to codzienny i ciągły proces!

 

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress