TITLE

DESCRIPTION

Z kulturą mi do twarzy

W roku szkolnym 2023/2024 Świetlica szkolna bierze udział w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym "Z kulturą mi do twarzy". Celem projektu jest m.in.: - wprowadzanie uczniów w świat wartości, współpracy i szacunku dla tradycji; - wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia; - wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej i regionalnej; - formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress