Konkurs literacko-plastyczny

I EDYCJA KONKURSU LITERACKO-PLASTYCZNEGO „MISTRZ PIÓRA I PĘDZLA” DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW Z POWIATU LEGIONOWSKIEGO   Organizatorem I edycji Powiatowego Konkursu Literacko-Plastycznego „Mistrz pióra i pędzla” dla uczniów jest Zespół Szkól Nr 3 w Legionowie.   Cele konkursu: - Zachęcanie uczniów do tworzenia różnorodnych form wypowiedzi - Rozwijanie umiejętności wypowiadania się w formie pisemnej - Kształtowanie ekspresji plastycznej - Rozwijanie zainteresowań humanistycznych - Zachęcanie do udziału w czynnościach pozaobowiązkowych - Inspirowanie zainteresowań literackich wśród dzieci - Troska o kulturę języka dzieci.   Konkurs przeprowadzony będzie w czterech kategoriach wiekowych: - plastycznych dla klas: I – III, IV - VI - pisemnych dla klas: III-VI, I – III gimnazjum   Prace plastyczne mają być wykonane dowolnymi technikami: rysunek (pastele, ołówek, kredki, farby plakatowe, tusz), wydzieranki, wyklejanki, collage, malarstwo i inne płaskie lub przestrzenne techniki barwne na temat: Najpiękniejsza ilustracja do baśni”. Format nie może przekraczać wielkości A3.   Prace pisemne na temat: „A oto moja baśń. Podróż do baśniowej krainy marzeń... spotkanie z niezwykłą baśniową postacią…będą oceniane w dwóch kategoriach: - prozy - opowiadanie, list - poezji - wiersz Prace pisemne powinny obejmować: *dla szkół podstawowych: 1 stronę formatu A4 zapisanych czcionką Times New Roman, wielkość czcionki 14, odstępy 1,5 wiersza, *dla gimnazjum: 2 strony formatu A4, czcionka Times New Roman, wielkość 12, odstęp 1,5 wiersza. W kategorii poezji oceniane będą prace składające się z 2-3 wierszy jednego autora. Każdy uczestnik może zgłosić na konkurs jedną pracę w kategorii poezja lub proza. Nie należy pisać dwustronnie. Prace nie mogą być pisane ołówkiem, nie wolno też używać korektora. Prace pisemne nie mogą zawierać błędów ortograficznych. Praca powinna być samodzielna, niepublikowana wcześniej oraz nieprzepisana z książek, czasopism i stron internetowych.   Prace plastyczne i literackie podpisane pseudonimami należy dostarczyć do dnia 22 marca 2016 r. nauczycielom świetlicy. Wybiorą oni trzy najlepsze prace z każdej kategorii wiekowej, które następnie wezmą udział w kolejnym etapie konkursu.   Kryteria oceny prac przez Komisję Konkursową w Zespole Szkół nr 3. Prace pisemne: atrakcyjność ujęcia tematu; oryginalność języka i kompozycji wypowiedzi; stylistyka i poprawność językowa. Prace plastyczne: ekspresja i dynamika pracy; zgodność pracy z podanym tematem.   Komisja Konkursowa nagrodzi I, II i III miejsce. Komisja zapewnia sobie prawo do przyznania mniejszej (nieuhonorowania wszystkich miejsc) lub większej (ewentualne wyróżnienia) ilości nagród. Rozstrzygnięcie konkursu (ogłoszenie wyników i wręczenie nagród) odbędzie się w maju 2016 r. w Zespole Szkół Nr 3 w Legionowie. Organizator zastrzega sobie prawo do zatrzymania prac nadesłanych na konkurs i wykorzystania ich w celach promocyjnych. Nadsyłając pracę na konkurs, autor zgadza się na jej opublikowanie przez Organizatora. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody. Szczegółowy regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej Organizatora.  

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress