TITLE

DESCRIPTION

REGULAMIN MIĘDZYŚWIETLICOWEGO KONKURSU „CZTERY PORY ROKU”

KONKURS PLASTYCZNY pt: „Cztery pory roku: Jak przyroda budzi się do życia" pod patronatem Prezydenta Miasta Legionowo

Cele konkursu:

 • promowanie działalności świetlic szkolnych

 • rozwijanie kreatywności i wyobraźni

 • rozwijanie zdolności plastycznych

 • rozbudzanie zainteresowania zmianami zachodzącymi w przyrodzie

Kryteria oceny prac:

 • zgodność z tematem i założeniami konkursu

 • sposób wykonania i estetyka prac

 • pomysłowość, oryginalność i sposób interpretacji

 • budzenie zainteresowania przyrodą

 • samodzielność wykonania

Uczestnicy: uczniowie klas I-III

Termin: Prace należy wykonać i przekazać nauczycielom świetlicy do 10.05.2019. Komisje szkolne złożone z nauczycieli świetlicy wyłonią trzy najlepsze prace, które zostaną przekazane do Szkoły Podstawowej nr 7 w Legionowie. Wystawa nagrodzonych prac oraz wręczenie nagród odbędą się 31.05.2019 r. o godz. 10:00 w świetlicy szkolnej  SP7 w Legionowie.

Warunki uczestnictwa:

 • format pracy A3

 • technika wykonania dowolna

 • na odwrocie pracy należy zamieścić metryczkę zawierającą: imię i nazwisko autora pracy, klasę, nazwę placówki do której uczęszcza, imię i nazwisko nauczyciela, pod którego kierunkiem została wykonana praca

 • do pracy należy dołączyć pisemną zgodę rodziców (opiekunów prawnych) na opublikowanie prac oraz danych ucznia na stronie SP7 oraz organizatora konkursu – wzór zgody u p. Marty Banaszek

 • prace oddane po terminie lub niezgodne z regulaminem nie będą oceniane.

Kierownik świetlicy Marta Banaszek

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress