TITLE

DESCRIPTION

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „ANIOŁY SĄ WŚRÓD NAS”

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

„ANIOŁY SĄ WŚRÓD NAS”

1.Organizator: Nauczyciele SP nr 8 w Legionowie p. Anna Choduń, p. Anna Styś.
  1. Cele konkursu:
v doskonalenie umiejętności plastycznych, v pobudzenie wyobraźni i aktywności twórczej dzieci i młodzieży, v umożliwienie uczniom zaprezentowania swojego talentu, v rozwijanie wrażliwości estetycznej, v artystyczna rywalizacja, v zachęcanie do udziału w czynnościach pozaobowiązkowych.
  1. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy przestrzennej - anioła. Prace wykonane z materiałów nietrwałych lub uszkodzone podczas transportu nie będą oceniane.
  2. Kategorie uczestników:
Uczestnicy oceniani będą w następujących kategoriach wiekowych: v szkoły podstawowe – uczniowie klas 1-3 v szkoła podstawowa – uczniowie klas 4-7 v uczniowie gimnazjum
  1. Technika pracy: dowolna. Format: praca wysoka maks. do 50 centymetrów.
  2. Prace zostaną ocenione przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora Konkursu. Komisja Konkursowa ocenia: oryginalność, pomysłowość, walory artystyczne, technikę zdobienia, estetykę oraz samodzielność wykonania pracy.
7. Czas trwania konkursu: Termin składania prac upływa 5 grudnia 2017 r. Prace należy składać do koordynatorów: Szkoła na Piłsudskiego – p. Marta Banaszek (świetlica szkolna) Szkoła na Parkowej – p. Dorota Molasy (sekretariat). 8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 11 grudnia 2017 r.
  1. Za zajęcie I, II, III miejsca organizator przewiduje atrakcyjne nagrody rzeczowe. Dopuszcza się możliwość wyłonienia prac wyróżnionych. Wyniki konkursu oraz dokładny termin wręczenia nagród zostaną podane na stronie internetowej szkoły organizatora.
  2. Postanowienia końcowe:
v Udział w konkursie jest dobrowolny i jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników w celu wyłonienia laureatów, przyznania nagród oraz umieszczenia pracy na wystawie pokonkursowej. v Koszty ewentualnej przesyłki pokrywa uczestnik. v Istnieje możliwość osobistego odebrania pracy w terminie od 18 do 20 grudnia. Po tym terminie prace przechodzą na własność Organizatora. v Jedna szkoła może zgłosić do konkursu maks. 15 prac. v Każda szkoła zobowiązana jest dołączyć listę zbiorczą uczestników konkursu. v Do każdej pracy musi być dołączona metryczka (formularze u koordynatorów konkursu). Ponadto każda praca powinna być dodatkowo czytelnie podpisana (np. pod spodem lub z tyłu). Prace bez podpisu nie będą brane pod uwagę.  

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress