Powiatowy konkurs plastyczny „Anioły są wśród nas”

Aniolek mniejszy rozmPowiatowy konkurs plastyczny „Anioły są wśród nas” Organizator: Zespół Szkół w Legionowie przy ul. Zegrzyńskiej 3, pod patronatem Prezydenta Miasta Legionowo. Prace można składać u p. Marty Banaszek w świetlicy szkolnej. Uczestnicy: uczniowie od klasy 0 do III gimnazjum. Termin składania prac do świetlicy upływa 30 listopada 2016 r. Po tym terminie prace nie będą przyjmowane. REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO ŚWIĄTECZNE ANIOŁY 1. Cele konkursu: - pobudzenie wyobraźni i aktywności twórczej dzieci i młodzieży; - umożliwienie uczniom zaprezentowania swojego talentu; - kultywowanie tradycji bożonarodzeniowej. 2. Warunki uczestnictwa. Zadaniem Uczestników Konkursu jest wykonanie pracy plastycznej, własnego wyobrażenia anioła bożonarodzeniowego. 3. Kategorie Uczestników. Uczestnicy oceniani będą w następujących kategoriach: - szkoły podstawowe, uczniowie klas 0-3, praca indywidualna; - szkoły podstawowe, uczniowie klas 4-6,praca indywidualna; - uczniowie gimnazjum, praca indywidualna. 4.Technika prac dowolna, format dowolny. 5. Kryteria oceny prac. Prace zostaną ocenione przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora Konkursu. Komisja Konkursowa ocenia: oryginalność, pomysłowość, walory artystyczne, technikę zdobienia, estetykę wykonania pracy. 6. Termin składania prac do świetlicy upływa 30 listopada 2016 r. 7. Prezentacja prac i rozstrzygnięcie Konkursu: 12 grudnia 2016 r. Główny Organizator: Zespół Szkół, ul. Zegrzyńska 3. 8. Każda praca musi zawierać przyklejoną metryczkę (imię i nazwisko ucznia, klasa, szkoła, numer telefonu nauczyciela) 9. Nagrody. Organizator Konkursu przewiduje atrakcyjne nagrody rzeczowe i książkowe dla Laureatów Konkursu. Dopuszcza się możliwość wyłonienia prac wyróżnionych. Wyniki Konkursu zostaną podane na stronie internetowej organizatora. 10. Postanowienia końcowe. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników w celu wyłonienia Laureatów, przyznania nagród oraz wykorzystania zgłaszanej pracy. Prace plastyczne nie będą zwracane autorom i przechodzą na własność Organizatora.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress