TITLE

DESCRIPTION

Międzyświetlicowy Konkurs Plastyczny pod Patronatem Prezydenta Miasta Legionowo pt. „Cztery pory roku – w lesie, w parku i na łące”

 
 • 1. Cele Konkursu
Celem konkursu jest:
 • promowanie działalności świetlic szkolnych
 • rozwijanie wyobraźni i aktywności plastycznej
 • poznanie nowej techniki plastycznej
 • uwrażliwienie dzieci na piękno otaczającej przyrody
 • poznanie procesów zachodzących w przyrodzie związanych ze zmianą pór roku
 
 • 2. Organizator Konkursu
 1. Organizatorem Konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 7 w Legionowie.
 
 • 3. Założenia organizacyjne
 1. Uczestnicy konkursu: W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie legionowskich szkół podstawowych klas I-III uczęszczający do świetlicy szkolnej .
 
 1. Temat konkursu: „Cztery pory roku - w lesie, w parku i na łące”.
 
 1. Technika i format prac: Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej dowolną techniką (malowanie, rysowanie, wydzieranie, wycinanie, wyklejanie) w formacie A-3, opatrzone metryczką dostępną u nauczyciela świetlicy.
 
 1. Prace niezgodne z regulaminem lub oddane po terminie nie będą oceniane.
 
 • 4. Zasady i termin prowadzenia konkursu
 1. Etap szkolny - prace należy dostarczyć do 26 maja 2017 p. Marcie Banaszek. Wychowawcy świetlicy wybiorą 3 najlepsze prace, które zostaną przekazane na adres SP nr 7 w Legionowie.
 
 1. Etap międzyszkolny - prowadzony na terenie SP 7 w Legionowie. Przekazane prace zostaną ocenione przez specjalnie powołane jury w składzie: kierownik świetlicy SP7, nauczyciel plastyki SP, przedstawiciel MOK.
 2. Główne kryteria oceny prac:
oryginalność, samodzielność, kreatywność w łączeniu materiałów, stopień trudności wykonania, jakość wykonania, walory plastyczne i estetyczne.
 • 5. Ogłoszenie wyników Konkursu
 1. Informacja o terminie rozstrzygnięcia konkursu i wręczenia nagród zostanie przekazana telefonicznie do sekretariatów szkół.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress