TITLE

DESCRIPTION

Międzyświetlicowy Konkurs Plastyczny „W krainie polskich legend”

Drodzy uczniowie,

ogłaszamy kolejny konkurs:

    Międzyświetlicowy Konkurs Plastyczny  „W krainie polskich legend"   Cele konkursu
 1. Promowanie działalności świetlic szkolnych.
 2. Rozwijanie wyobraźni poprzez czytanie książek.
 3. Rozwijanie aktywności plastycznej i poznawanie nowych technik.
 4. Edukacja dzieci i promowanie dobrych wzorców poprzez legendy.
  Warunki uczestnictwa
 1. Konkurs skierowany jest do uczniów legionowskich szkół podstawowych z klas I-III.
 2. Udział w konkursie jest bezpłatny.
 3. Każdy z uczestników może wykonać tylko jedną pracę konkursową, nie może być ona wcześniej zgłoszona do żadnego innego konkursu ani nigdzie publikowana.
 4. Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi.
 5. Prace należy dostarczyć do dnia: 20.01.2017 do p. Marty Banaszek
  Założenia organizacyjne
 1. Temat konkursu: „W krainie polskich legend"
 2. Technika i format prac: Praca plastyczna w formacie A3 techniką dowolną (np. rysunek kredką, węglem, wydzieranka, kolaż, witraż, praca przestrzenna) z wyłączeniem materiałów sypkich tj. ryż, kasza, piasek itp.
 3. Metryczka: Do pracy należy dołączyć pisemną zgodę rodziców (opiekunów prawnych) na opublikowanie pracy, wizerunku oraz danych ucznia na stronie internetowej SP7.
  Zasady i termin prowadzenia konkursu Etap szkolny - wyłonienie 3 najlepszych prac ze wszystkich zgłoszonych w placówce. Etap międzyszkolny - prowadzony na terenie SP 7 w Legionowie. Przekazane prace zostaną ocenione przez specjalnie powołane jury.   Główne kryteria oceny prac: - pomysłowość w ujęciu tematu - jakość wykonania prac - kreatywność w łączeniu technik i materiałów - samodzielność   Ogłoszenie wyników konkursu
 1. Informacje o laureatach, terminie rozstrzygnięcia konkursu i wręczeniu nagród zostaną przekazane @ do sekretariatów szkół.
 2. Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie internetowej www.sp7.legionowo.pl

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress