Międzyświetlicowy konkurs „Cztery Pory Roku – Zima w bajce”

Międzyświetlicowy Konkurs Plastyczny  pod patronatem Prezydenta Miasta Legionowa pt: „Cztery Pory Roku  – Zima w bajce”  
 1. Organizatorem Konkursu o nazwie „Cztery Pory Roku –Zima w bajce” jest Szkoła Podstawowa nr 7 w Legionowie.
 2. Uczestnicy konkursu: W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie legionowskich szkół podstawowych klas I-III uczęszczający na świetlicę szkolną .
 3. Temat konkursu: „Cztery Pory Roku – Zima w bajce”
 4. Technika i format prac: Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej
w formacie A3, dowolną techniką dowolną techniką (rysunek kredką, tuszem, węglem, farbami, kolaż, witraż, wydzieranka –do wyboru przez uczestnika konkursu).
 1. Prace należy opatrzyć metryczką umieszczoną na odwrocie pracy, zawierającą : imię i nazwisko autora, klasę, nazwę placówki do której uczęszcza uczestnik konkursu oraz imię i nazwisko nauczyciela świetlicy, pod kierunkiem którego została wykonana praca (Załącznik 1).
 2. Do pracy należy dołączyć pisemną zgodę rodziców (opiekunów prawnych) na opublikowanie pracy oraz danych ucznia na stronie internetowej SP 7
  Etapy konkursu:
 1. Etap szkolny: Prace przekazywane są nauczycielom świetlicy do 22.02.2016r., którzy wyłonią z nich 3 najlepsze i następnie dostarczą do Szkoły Podstawowej nr 7 w Legionowie.
 2. Etap międzyszkolny - prowadzony na terenie SP 7 w Legionowie. Przekazane prace zostaną ocenione przez specjalnie powołane jury.
Główne kryteria oceny prac:
 • kreatywność w łączeniu materiałów
 • jakość wykonania, walory plastyczne i estetyczne
 • pomysłowość w ujęciu tematu
 • stopień trudności wykonania
 • samodzielność Ogłoszenie wyników Konkursu
 1. Informacja o laureatach, terminie rozstrzygnięcia konkursu i wręczenia nagród zostanie przekazana @ do sekretariatów szkół.
 2. Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie Internetowej http://www.sp7.legionowo.pl
     

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress