KONKURS PLASTYCZNY „ŚWIĄTECZNE ANIOŁY”

KONKURS PLASTYCZNY „ŚWIĄTECZNE ANIOŁY”
  1. Organizator:
Nauczyciele z Zespołu Szkół w Legionowie, ul. Zegrzyńska 3, 05-119 Legionowo
  1. Cele Konkursu:
- pobudzenie wyobraźni i aktywności twórczej dzieci i młodzieży; - umożliwienie uczniom zaprezentowania swojego talentu; - kultywowanie tradycji bożonarodzeniowej.
  1. Warunki uczestnictwa:
Zadaniem Uczestników Konkursu jest wykonanie pracy plastycznej własnego wyobrażenia anioła bożonarodzeniowego.
  1. Kategorie Uczestników.
Uczestnicy oceniani będą w następujących kategoriach: - szkoły podstawowe, uczniowie klas 0-3, praca indywidualna; - szkoły podstawowe, uczniowie klas 4-6, praca indywidualna; - uczniowie gimnazjum, praca indywidualna.
  1. Technika, format:
Technika prac dowolna, format dowolny.
  1. Kryteria oceny prac:
Prace zostaną ocenione przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora Konkursu. Komisja Konkursowa ocenia: oryginalność, pomysłowość, walory artystyczne, technikę zdobienia, estetykę wykonania pracy.
  1. Czas trwania Konkursu:
Termin składania prac w naszej szkole upływa 1 grudnia 2015 r. Prace należy składać do nauczycieli świetlicy: p. Marty Banaszek, p. Karoliny Kwiatek, p. Wojciecha Idzika.
  1. Prezentacja prac i rozstrzygnięcie Konkursu 17 grudnia 2015 r.
Każda praca musi zawierać przyklejoną metryczkę (imię i nazwisko ucznia, klasa, szkoła, numer telefonu opiekuna)
  1. Nagrody:
Organizator Konkursu przewiduje atrakcyjne nagrody rzeczowe dla Laureatów Konkursu. Dopuszcza się możliwość wyłonienia prac wyróżnionych. Wyniki Konkursu oraz dokładny termin zostaną podane na stronie internetowej organizatora. (zs.legionowo.pl)
  1. Postanowienia końcowe.
Udział w Konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników w celu wyłonienia Laureatów, przyznania nagród oraz wykorzystania zgłaszanej pracy. Prace plastyczne nie będą zwracane autorom i przechodzą na własność Organizatora.  

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress